วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

 • 5317
 • 5332
 • 5331
 • 5330
 • 5329
 • 5328
 • 5327
 • 5323
 • 5322
 • 5313
 • 5315
 • 5314
 • 5313
 • 5323
 • 5322
 • 5317
 • 5315
 • 5314

ประชุมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประชุม เพื่อถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเดือนพฤษภาคม ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ในการปฎิบัติงาน พร้อมมอบของขวัญวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนมิถุนายน ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี