กิจกรรม

อัลบั้มภาพ :
 • 47200

  ประชุมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 380723038_6833399080088862_6277449377406415020_n

  ประชุมคณะกรมการจังหวัด…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 46865

  ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการของกรมฯ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 36365

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายการเมนูอาหาร…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 46204

  ประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลครั้งที่…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 378146527_6814804551948315_5870129592922104852_n

  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนนทบุรี…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 46088

  ประชุมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กหนังสือเพื่อเด็กในหัวข้อ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 45948

  ฝึกผู้รับบริการเพาะเห็ดภูฐาน…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 45916

  ส่งต่อผู้รับบริการไปยังส่งต่อ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 45646

  ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 376280894_6809684079127029_3351748948683295393_n

  เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับพมจ.นนทบุรี…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 332799

  ประชุมเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ…

  อ่านเพิ่มเติม