กิจกรรม

อัลบั้มภาพ :
 • timeline_20231128_161540

  เจาะเลือดตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 395577977_1043035876839401_7192290663082233575_n

  ประชุมคณะกรมการจังหวัด…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 405875978_4131526260321728_6447797329566658775_n

  กิจกรรมวันลอยกระทงโรงเรียนประชาบดี…

  อ่านเพิ่มเติม

 • ลอยกระทง 2566_๒๓๑๑๒๗_2_1

  กิจกรรมวันลอยกระทง…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20231126_154621

  เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20231125_172038

  กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20231125_122845

  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดกลางเกร็ด…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20231125_115230

  แสดงในพิธีเปิดงานวันคนพิการ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20231123_173123

  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเรียนรู้ชีวิตสู่จิตสำนึกเภสัชกรที่ดีให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20231123_150409

  ต้อนรับนายอุดมพร…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20231123_124137

  ร่วมให้การต้อนรับ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20231121_144925

  กิจกรรมออกกำลังกาย…

  อ่านเพิ่มเติม