กิจกรรม

อัลบั้มภาพ :
 • 04

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในงาน…

  อ่านเพิ่มเติม

 • IMG_20220928_130157_221

  วันพุธที่ 28 ก.ย. 65

  ประชุมพื้นที่ทำงานในโครงการ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 595029

  วันพุธที่ 28 ก.ย. 65

  ประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 104472

  วันพุธที่ 28 ก.ย. 65

  พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการกรม…

  อ่านเพิ่มเติม

 • IMG_20220928_090308_368

  วันพุธที่ 28 ก.ย. 65

  ฝึกฝนทักษะการเตะบอล…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 104454

  วันพุธที่ 28 ก.ย. 65

  ประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • IMG_20220927_104416_102

  วันอังคารที่ 27 ก.ย. 65

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 0000

  วันอังคารที่ 27 ก.ย. 65

  ประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 02

  วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 65

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม…

  อ่านเพิ่มเติม

 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_3

  วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65

  ประชุมประจำเดือนกันยายน…

  อ่านเพิ่มเติม