วันพุุธที่ 12 มิถุนายน 2567

  • 26850
  • 26851

รับมอบตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น และเครื่องปั้มน้ำ จากบริษัท แพทย์สะอาด แลบ จำกัด

วันพุุธที่ 12 มิถุนายน 2567 (เวลา 14.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายนายธนธัช เพิ่มเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนในการรับมอบตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น และเครื่องปั้มน้ำ จากบริษัท แพทย์สะอาด แลบ จำกัด ณ อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี