บ้านราชาวดีหญิง ให้อุปการะเด็กหญิง จำนวน 530 คน

  • สนับสนุนผลิตภัณฑ์วิชาชีพ ผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะทางวิชาชีพของเด็กพิการฯ อันได้แก่ เทียนหอม เทียนแฟนซี การบูรหอม...

    ร่วมสนับสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์