วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

  • 43778
  • 43779
  • 43780
  • 43781
  • 43782
  • 43783
  • 43784
  • 43785

แข่งขันกีฬาเปตองง(ประเภททีมหญิง)งานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง อันดับที่ 3

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมการแข่งขัน