วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

 • 22296
 • 22298
 • 22299
 • 22300
 • 22302
 • 22303
 • 22305
 • 22307
 • 22310
 • 22311
 • 22312
 • 22313
 • 22315
 • 22316
 • 22327
 • 22333

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจามคเงินให้ผู้รับบริการ

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินให้กับผู้รับบริการ ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี