วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

  • 448304448_956480752939221_6990983589399735796_n
  • 448306280_956481079605855_1509623068039937481_n
  • 448360397_956481189605844_2381143437007463913_n
  • 448385147_956481172939179_8528798425829952831_n
  • 448393907_956481109605852_5556973323975010459_n

โครงการสัมมนา "นนทบุรี : เชื่อมโลก เชื่อมใจ เช่ื่อมอนาคต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ นายญาณพล บัวอุไร นักจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และพัฒนาบุคลากรของจังหวัดนนทบุรี ให้มีความพร้อมในการเสริมสร้าง สนับสนุน ผลักดันด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี