วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_36
 • 17_1.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_20
 • 17_1.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_16
 • 17_1.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_13
 • 17_1.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_11
 • 17_0.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_13
 • 17_0.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_7
 • 17_0.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_0
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_73
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_50
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_41
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_0
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_33
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_32
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_23
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_20
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_17
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_11
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_10
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_5
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_3
 • 17.06.2567 กระทรวงพาณิชย์​_๒๔๐๖๑๗_2

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคณะ บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 (เวลา 13.45 - 16.30 น.) นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วยนางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะ ร่วมให้การต้อนรับนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค สถานสงเคราะห์ ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี