วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

  • 45312
  • 45316
  • 45318
  • 45319

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญฺิง) จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญฺิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ บุคลากร จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ในการมาดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566