วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66

  • 1882
  • 1883
  • 1884
  • 1885
  • 1886
  • 1887
  • 1888
  • 1889
  • 1890
  • 1904

กิจกรรมคัดแยกหนังสือในโครงการ อ่านได้อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน ของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 คน โดยมีนายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้