วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

 • S__23437326_0
 • S__23437337_0
 • S__23437340_0
 • S__23437341_0
 • S__23437343_0
 • S__23437345_0
 • S__23437350_0
 • S__23437351_0
 • S__23437352_0
 • S__23437355_0
 • S__23437359_0
 • S__23437363_0

ต้อนรับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 (เวลา 10.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี