วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

  • 20962_0
  • 20964_0
  • 441872885_304913336004340_8418934402212433588_n
  • 441904680_304912706004403_234945433235531263_n
  • 444445340_304912606004413_7349863872057837364_n
  • 444469709_304912646004409_8302792565671347389_n
  • 444502567_304912822671058_4173790014710461232_n

พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2566 มติที่ 746/2566 ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 (เวลา 15.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส และ พระครูศรีนนทโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามง่าม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี