วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

  • timeline_20230912_122952
  • timeline_20230912_122955
  • timeline_20230912_122958
  • timeline_20230912_123000

เข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา (ประเภทลาน)ในงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยผลการแข่งขัน ทุ่มน้ำหนักหญิง F38 อันดับที่ 1 (เหรียญทอง)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมการแข่งขัน