วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

  • timeline_20230912_123511
  • timeline_20230912_123512
  • timeline_20230912_123512_0
  • timeline_20230912_123514
  • timeline_20230912_123516

แข่งขันกีฬากรีฑา (ประเภทลาน) ในงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยผลการแข่งขันพุ่งแหลนหญิง F20 อันดับที่ 3 (เหรียญทองแดง)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมการแข่งขัน