วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

  • timeline_20230912_123552
  • timeline_20230912_123554
  • timeline_20230912_123556
  • timeline_20230912_123557
  • timeline_20230912_123559

แข่งขันกีฬากรีฑา (ประเภทลู่) ในงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยผลการแข่งขัน วิ่ง 4x100 ม. หญิง T20 อันดับที่ 3 (เหรียญทองแดง)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมการแข่งขัน