วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

 • 8053
 • 8054
 • 8055
 • 8056
 • 8057
 • 8058
 • 8059
 • 8060
 • 8061
 • 8062
 • 8063
 • 8066
 • 60075

พิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 (เวลา 08.45-11.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 และปล่อยขบวนรถ เพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการจากรัฐ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร