วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66

 • 7663
 • 7666
 • 7662
 • 7653
 • 7661
 • 7668
 • 7667
 • 7665
 • 7664
 • 7651
 • 7660
 • 7659
 • 7658
 • 7656
 • 7655
 • 7654
 • 7652

กิจกรรม ICONSIAM Space ตอน “ท่องนิทรรศการ Rivers of Life สายน้ำ ผู้คน ชุมชน ชีวิต” เพื่อเพิ่มทักษะทางสายตา กล้ามเนื้อ การใช้สมาธิ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสร้างอาชีพ รู้จักการเข้าสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ณ ICONLUXE POP UP SPACE ชั้น 1 ไอคอนสยาม นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม