วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

  • 19402
  • 19403
  • 19404
  • 19405
  • 19406

สัมภาษณ์เกี่ยวกับที่นอนลม (Alpha bed) และเตียงผู้ป่วย กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 (เวลา 10.00 น. - 12.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานพยาบาล เป็นผู้ให้ข้อมูลและรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับที่นอนลม (Alpha bed) และเตียงผู้ป่วย กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ณ อาคารพยาบาล สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี