วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

 • 7738
 • 7739
 • 7740
 • 7741
 • 7742
 • 7743
 • 7744
 • 7745
 • 7746
 • 7747
 • 7748
 • 7749
 • 7750

ประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ที่ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 (เวลา 10.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม โดยมี
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และนโยบายการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการให้แก่ผู้ใช้บริการในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พร้อมคณะ ร่วมนำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในสถานคุ้มครองฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครองฯ ผู้แทนสถานคุ้มครองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี