วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

  • 81493
  • 81494
  • 425718218_717647120558972_8402635475337301143_n
  • 425818244_717547000568984_46205933518226167_n
  • 425834443_717646897225661_1633516380785175611_n
  • 425841729_717646973892320_2895698077625431484_n
  • 425842623_717647190558965_2810339892535983739_n
  • 425854861_717644540559230_7455896722963898535_n
  • 426113218_717647020558982_3612974889908271653_n
  • 426412808_717646700559014_7407010722775725998_n

จัดแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการเพื่อต้อนรับ ดร.ปึช จันทมนนี ฮุน มาแนต (Lok Chumteav Dr. Pich Chanmony Hun Manet) ภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา
ร่วมกับกรมพก. ณ บ้านพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 10.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานอาชีวบำบัด พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับกรมพก. โดยมี แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ ดร.ปึช จันทมนนี ฮุน มาแนต (Lok Chumteav Dr. Pich Chanmony Hun Manet) ภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล และได้เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1. บ้านราชาวดี (ชาย) 2. บ้านราชาวดี (หญิง) 3. บ้านนนทภูมิ 4. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี 5. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) รวมทั้งมีการสาธิตทำกระเป๋าผ้า โดยบ้านราชาวดี (หญิง) และการวาดภาพสีน้ำโดยบ้านนนทภูมิ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ได้แก่ กรมหม่อนไหม และกลุ่มจักสานลิเภาแบบโบราณประยุกต์ใหม่ถมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช