วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 66

  • timeline_20230525_155830
  • timeline_20230525_155836
  • timeline_20230525_155838
  • timeline_20230525_155840
  • timeline_20230525_155842
  • timeline_20230525_155848

นางสาวกุ้ง นิลา นักกรีฑา ประเภทลาน เข้าพบนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับโอวาทเป็นขวัญกำลังใจก่อนการเก็บตัวฝึกซ้อม และก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาอาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 โดยมีผู้บริหาร พก. และเจ้าหน้าที่ร่วมส่งกำลังใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ