วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

  • 26702
  • 26703
  • 26704
  • 26705
  • 26706
  • 26707
  • 26708
  • 26709

ฝึกยืดกล้ามเนื้อด้วยบอดี้เวท (Body Weight)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรีมอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ นำผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ และเพิ่มการทรงตัวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายได้เป็นอย่างดี ณ อาคารสวัสดิการสังคม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี