วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 66

  • 01
  • 02
  • 03

รับมอบผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ จำนวน 1,000 กระป๋อง มูลค่า 139,000 บาทจาก บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมกันต้อนรับ คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน และคณะ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันรับมอบผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ จำนวน 1,000 กระป๋อง มูลค่า 139,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนในสังคมไทยรู้จักการแบ่งปัน ส่งต่อความรักผ่านการให้แก่คนในสังคม