วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา (ประเภทลาน) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ผลการแข่งขัน ขว้างจักรหญิง F38 อันดับที่ 1 (เหรียญทอง) และอันดับที่ 2 (เหรียญเงิน)

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมการแข่งขัน