ร่วมเป็นจิตอาสา กวาดลานวัดและขัดห้องน้ำ ณ วัดกลางเกร็ด

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำโดย เจ้าหน้าที่ 5 คน และเด็กในความอุปการะ จำนวน 15 คน ร่วมเป็นจิตอาสา กวาดลานวัดและขัดห้องน้ำ  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดกลางเกร็ด