งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติที่โรงเรียนประชาบดี