กิจกรรม

 • IMG_20221208_133015_074

  ผู้ใช้บริการจำนวน…

  อ่านเพิ่มเติม

 • IMG_20221207_130636_618

  ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมของ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • IMG_20221206_155721_075

  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 25031

  ร่วมกิจกรรม…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 01

  ร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการคิด…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 101591

  ร่วมกิจกรรมงานวันพ่อ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • timeline_20221202_141315

  งานวันคนพิการสากลวันที่…

  อ่านเพิ่มเติม

 • IMG_20221202_105840_941

  พนักงานทีม…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 05644

  บูธอาชีวบำบัด…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 088

  ร่วมงานวันคนพิการสากล…

  อ่านเพิ่มเติม

 • 2022-12-01-10-11-01-084

  งานส่งเสริมพัฒนาการนำผู้ใช้บริการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์…

  อ่านเพิ่มเติม