กิจกรรม

อัลบั้มภาพ :
 • วิ่งด้วยกัน 1

  วันที่​…

  อ่านเพิ่มเติม

 • แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด 1

  วันที่​…

  อ่านเพิ่มเติม

 • กีฬาคนพิการ 1

  กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ…

  อ่านเพิ่มเติม

 • สุวรรณภูมิ 1

  วันที่​…

  อ่านเพิ่มเติม

 • ประชุมนานาชาติ 1

  ประชุมนานาชาติ​…

  อ่านเพิ่มเติม

 • มาฆบูชา21

  วันที่​…

  อ่านเพิ่มเติม

 • มาฆบูชา1

  เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี…

  อ่านเพิ่มเติม