สิ่งของที่มีความจำเป็น

สิ่งของที่มีความจำเป็น

 
ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี มีเด็กพิการฯ ในความอุปการะจำนวนมากขึ้น ดังนั้นเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กฯ นั้น บางชนิดเกิดการขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสิ่งของที่มีความต้องการรับบริจาคมีดังต่อไปนี้
 

เครื่องอุปโภค

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ชนิดเทปกาว ขนาด M-L จำนวนมาก
ผงซักฟอก ขนาด ๓,๐๐๐ กรัม ขึ้นไป จำนวนมาก
แชมพูสระผม จำนวนมาก
แปรงสีฟัน จำนวนมาก
ยาสีฟัน จำนวนมาก
โรลออน จำนวนมาก
กระดาษชำระ จำนวนมาก
น้ำยาฆ่าเชื้อ (เทสโก้ โลตัส - เดทตอล จำนวนมาก
น้ำยาถูพื้ัน ชนิดแกลลอน จำนวนมาก
น้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวนมาก
ถุงดำ ชนิดหนา ขนาด ๓๐-๔๐ นิ้ว จำนวนมาก
ถุงแดง ชนิดหนา สำหรับใส่ของติดเชื้อ ขนาด ๓๐-๔๐ นิ้ว จำนวนมาก
ถุงมือแพทย์ จำนวนมาก
เสื้อชั้นใน จำนวนมาก
กางเกงชั้นใน จำนวนมาก
เสื้อกันหนาว จำนวนมาก

เครื่องบริโภค

ซีรีแล็ค อาหารเสริมธัญพืช ขนาด ๒๕๐ กรัม จำนวนมาก
นมแพน-เอ็นเทอราล (Pan-Enteral) อาหารทางการแพทย์ ขนาด ๔๐๐ กรัม จำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓