จองเลี้ยงเด็กพิการ

จองเลี้ยงเด็กพิการ

ท่านสามารถติดต่อจองเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และขนมต่างๆ เพื่อเลี้ยงแก่เด็กพิการฯ ได้ทั้งในเวลาราชการ วันสำคัญต่างๆ หรือเนื่องโอกาสพิเศษของท่าน ได้ที่

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 78/15 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4246 , 0-2583-4522 โทรสาร 0-2583-6731 ต่อ 155 (ในเวลาราชการ)

ข้าวสวย  น้ำตกหมูย่าง  ไก่ทอด  แกงจืด  ผลไม้  ไส้กรอกทอด

ขนมปัง  นม  ไอศกรีม

ข้าวผัดทะเล  ไข่ดาว  แกงจืด  ผลไม้  ไอศกรีมสตรอเบอรี่โยเกริ์ต

ข้าวสวย  แกงเขียวหวานหมู  ไก่ทอด  แกงจืด  ขนมหวาน

ขนมปัง  เฮลบลูบอย

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสหมูสด  ผลไม้

ก๋วยเตี๋ยวหมู  หมูสะเต๊ะ  ไอศกรีม

เฉาก๋วยนมสด  ขนม

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล  ขนมหวาน

ขนมจีบ  เครื่องดื่ม

ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก  น้ำอัดลม

ข้าวสวย ลาบหมู  ไก่ทอด  แกงจืด  ผลไม้

ขนม  ไอศกรีม

ข้าวสวย  ลาบหมู  ไก่ทอด  แกงจืด  ขนมหวาน

ข้าวสวย  ลาบหมู  ไก่ทอด  แกงจืด  ขนมหวาน

ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น  ผลไม้

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล  ผลไม้

ขนม เครื่องดื่ม

ข้าวผัดอเมริกัน  ไอศกรีม  น้ำลำใย

ข้าวมันไก่ต้ม  ข้าวมันไก่ทอด  แกงจืดหมูสับ

ข้าวสวย  คั่วกลิ้งหมู  ไข่พะโล้หมูสามชั้น  ผลไม้

ข้าวมันไก่  แกงจืด  ผลไม้  ไอศกรีม

ข้าวมันไก่  แกงจืด  ผลไม้  ไอศกรีม

ส้มตำ  ไก่ย่าง

ไอศกรีม

วันที่ผู้บริจาครายการ
3 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณวลัยลักษณ์  ทรงศิริ
3 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณก้อย
4 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) บริษัท มาร์เวล  เทคโนโลยี  จำกัด
5 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณรักเกียรติ  ศรีวานิชภูมิ
7 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณนันทพันธ์  รุจรดานวัตศิริ
7 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณพิชญ์สินี  โสภณ
7 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณลัลธริมา  เงินสิริ  และเพื่อน
8 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณศิริวรรณ  เกรียงโกมล
8 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณนันทา  พวงพั่วเพชร
8 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณวารีณีย์  ขำสุทธิ์
9 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณรวีวรรณ-คุณรังสิน-คุณธนัชพรพัฒณ์  กฤตลักษณ์
9 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณภัทราธร  โรจน์หทัยกานต์
10 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณณัฐเศรษฐ์  พูนทรัพย์มณี
10 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณวิรงค์รอง  ถูกศรี
12 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณจุ๋ม-คุณแอน
12 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ
13 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณไพลิน  สุวรรณวงศ์
13 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) H 5
14 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณเบญจพร  เพ็งหมื่น และครอบครัว ก๋วยเตี๋ยวหมูตำยำ  ผลไม้
14 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณปรารี แซนวิส
14 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณพิชัย  วุฒิชัยสารานนท์
15 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณนุชจรีย์  ศรีวิเศษ ขนมจีน  น้ำยาป่าขาไก่  ผลไม้
15 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณสุรัช  อิฐรัตน์
15 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณสายพิณ  กล่อมกลิ่น
16 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณปาณิชนก ข้าวผัดปู  ไข่ดาว  แกงจืด  ผลไม้
17 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณบุญฑริกา  ปู่อ้าย
17 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณเริงชัย  คำนา  แะลครอบครัว
18 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณนวียา  คำป่าง
19 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณอภิญญา  หิรัญประทีป
19 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณจินดา  พิมพ์ศรีจันทร์
21 ตุลาคม 2560(เสริมมื้อกลางวัน) คุณตุ๊กตา
21 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณฐิตารีย์  วัฒนศิริกุล
22 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณโสภาพรรณ ทรัพย์มณีอนันต์
22 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) องค์กรมรรค
22 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณนิติพร
23 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณอารีย์  มุ่งประสิทธิชัย
23 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณจิราวรรณ
24 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) คุณธนวัฒน์  นพอมรพันธุ์
25 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณณวัฒน์  ปาน้อยนนท์
25 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณพิชญษภา  ติยะศิริโชคชัย
26 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณกัณฑ์เอนก  วงษ์วารี
27 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณสมพร  ธีระพิพัฒนพงษ์
28 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณกิ่งก้อย
29 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณประเสริฐ  ลีลายนะ
29 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณน้ำเย็น
29 ตุลาคม 2560(มื้อเย็น) บริษัท เจ อุตสาหกรรม  จำกัด
30 ตุลาคม 2560(มื้อกลางวัน) คุณวิทวัส  พรกุล
31 ตุลาคม 2560(อาหารว่าง) คุณมนูญรัตน์  นราภัย
1 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณใจรักษ์
3 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณนาถลดา  บุญพรมณี
4 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณพิมลพรรณ  ธัวริล่า
4 พฤศจิกายน 2560(มื้อเย็น) คุณกัญจวรรณ ซังบุดดา
5 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณมด
5 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณทิชากร  เอื้อโรจน์อังกูร
6 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณรวีวรรณ-คุณรังสิน-คุณธนัชพรพัฒน์  กฤตลักษณ์
7 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณโสมกัญญา  นาคเพ็ชรี - คุณกิตติ  ตันกิติบุตร - คุณเณกิติญา  ตันกิติบุตร
8 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณสิรินทรา  ตมทอง
11 พฤศจิกายน 2560(มื้อกลางวัน) คุณวลัยพร
11 พฤศจิกายน 2560(อาหารว่าง) คุณวันชนะ
11 พฤศจิกายน 2560(มื้อเย็น) คุณณัฐ  อนะมาน