สิ่งของที่มีความจำเป็น

สิ่งของที่มีความจำเป็น

 

ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี มีเด็กพิการฯ ในความอุปการะจำนวนมากขึ้น

ดังนั้นเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กฯ นั้น บางชนิดเกิดการขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสิ่งของที่มีความต้องการรับบริจาคมีดังต่อไปนี้

 

สิ่งของที่มีความต้องการรับบริจาคและจำนวน

 นมผงทั่วไป (พีเดียร์ชัวร์ - แพนเอ็นเทอร์นอล) มาก
ข้าวสารหอมมะลิ  มาก
ผ้าอ้อมเด็ก ไซด์ L-XXXL  มาก
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซด์ M-L (ชนิดเทปกาว) มาก
แป้ง มาก