สิ่งของที่มีความจำเป็น

ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี มีเด็กพิการฯ ในความอุปการะจำนวนมากขึ้น ดังนั้นเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กฯ นั้น บางชนิดเกิดการขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสิ่งของที่มีความต้องการรับบริจาคมีดังต่อไปนี้

สิ่งของที่มีความต้องการรับบริจาคและจำนวน

ผ้าอ้อมเด็ก ไซด์ L-XXXL(ชนิดเทปกาว) มาก
 นมผงทั่วไป (พีเดียร์ชัวร์ - แพนเอ็นเทอร์นอล) มาก
 สบู่ก้อน มาก
 ผงซักฟอก ขนาด 3000 กรัม ขึ้นไป มาก
 โรลออน มาก
 น้ำยาฆ่าเชื้อ เดทตอล-เทสโก้โลตัส มาก
น้ำยาถูพื้น ชนิดแกลอน มาก
 ไม้กวาดอ่อน/ไม้กวาดทางมะพร้าวมีด้าม มาก
ถุงมือแพทย์/หน้ากากอนามัน มาก
 แป้งเด็ก,แป้งเย็น ขนาด (380-400 กรัม)  มาก
 ถุงดำ (ขนาด 30x40 นิ้ว ) ชนิดหนา  มาก
 ถุงแดง (สำหรับใส่ของติดเชื้อ) (ขนาด 30x40 นิ้ว ) ชนิดหนา มาก
 ยาฉีดยุง  มาก
ชามเมลามีน (ขนาด 8 นิ้ว) สีขาว มาก
อาหารเสริม (ซีรีแลค 250 กรัม) มาก