สิ่งของที่มีความจำเป็น

สิ่งของที่มีความจำเป็น

 

ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี มีเด็กพิการฯ ในความอุปการะจำนวนมากขึ้น

ดังนั้นเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กฯ นั้น บางชนิดเกิดการขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสิ่งของที่มีความต้องการรับบริจาคมีดังต่อไปนี้

 

สิ่งของที่มีความต้องการรับบริจาคและจำนวน

ผ้าอ้อมเด็ก ไซด์ L-XXXL(ชนิดเทปกาว) มาก
 นมผงทั่วไป (พีเดียร์ชัวร์ - แพนเอ็นเทอร์นอล) มาก
 ผงซักฟอก มาก
 สบู่ มาก
 โรลออน มาก
 น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาถูฟื้น มาก
 เดทตอล มาก
 ชุดชั้นใน , กางเกงใน ไซด์ใหญ่  มาก
แผ่นรองซับ มาก
ข้าวสาร  มาก