Portfolio Category: ปี ๒๕๖๓

สนับสนุนเราผลิตภัณฑ์วิชาชีพ


ผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะทางวิชาชีพของเด็กพิการฯ อันได้แก่ เทียนหอม เทียนแฟนซี การบูรหอม พรมเช็ดเท้าแฟนซี ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์ เสื่อกก ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

มีวางจำหน่าย ณ อาคารวิชาชีพ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) ทุกวันและเวลาราชการ

วันศุกร์ที่​ ๒๗​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓

🎯กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้รับการฝึกอาชีพ

วันศุกร์ที่​ ๒๗​ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวอมรศรี​ รัศมิทัต​ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง ​จังหวัดนนทบุรี​ พร้อมเจ้าหน้าที่​ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้รับการฝึกอาชีพจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ เวลา ๐๙.๒๐ น. รองอธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานในพิธีสักการะองค์พระประชาบดีและเปิดอาคารเรือนนอน และพิธีกรรมทางศาสนา เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ พร้อมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน...จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ได้เยี่ยมชมการสาธิตและฝึกอาชีพของคนพิการ งานเกษตรบำบัด เพื่อบำบัด ฟื้นฟูคนพิการ
:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีหญิง ได้ที่
WebSite : http://www.rachawadeeforgirl.go.th/
Facebook Page : https://www.facebook.com/Banrachawadeeying
Facebook : https://www.facebook.com/rachawadeeying/
Line : rachawadeeying
อ่านเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

🎯ต้อนรับคณะทีมวิจัยหุ่นยนต์แพทย์มหิดล

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมนักวิจัยหุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ เข้ามาสำรวจพื้นที่ครั้งที่ ๑ ในโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาปัญหาความต้องการในการนำนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ลำเลียงยาและเวชภัณฑ์ ๒ (Doctosight ๒) มาใช้เพื่ออํานวยความสะดวก ผู้ดูแลคนพิการ และคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีหญิง ได้ที่
WebSite : http://www.rachawadeeforgirl.go.th/
Facebook Page : https://www.facebook.com/Banrachawadeeying
Facebook : https://www.facebook.com/rachawadeeying/
Line : rachawadeeying
อ่านเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

🎯กิจกรรมไหว้พระทำบุญ ๕ วัด

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี พาน้องๆ บ้านราชาวดีหญิง เด็กในความอุปการะ จำนวน ๒๐ ราย ไปทำกิจกรรมไหว้พระ ๕ วัด ทำบุญ ถวายสังฆทาน​ ให้อาหารปลา เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตน้องๆ ออกเดินทางจากบ้านราชาวดีหญิง ไปยัง วัดสะพานสูง วัดเกาะเกรียง วัดบางจาก วัดสาลีโขภิตาราม และวัดแสงสิริธรรรม...กิจกรรมในวันนี้ เจ้าหน้าที่และน้องๆ ได้อิ่มบุญกันทั่วหน้า
:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีหญิง ได้ที่
WebSite : http://www.rachawadeeforgirl.go.th/
Facebook Page : https://www.facebook.com/Banrachawadeeying
Facebook : https://www.facebook.com/rachawadeeying/
Line : rachawadeeying
อ่านเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

🎯 อบรมปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรมดีดีแบบรักษ์โลก...ที่บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี... โครงการอบรม Green House Farmer ณ เวทีอเนกประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเด็กๆ ในบ้านราชาวดีหญิง ได้ศึกษาวิธีปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากฟาร์มเกษตรลุงเครา ร่วมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการในบ้านราชาวดีหญิง โดยได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาต่อไป...ขอขอบคุณทีมวิทยากรจากฟาร์มเกษตรลุงเครา ที่มาให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ และเด็กๆ ได้ลงมือปลูกพืชอินทรีย์ในโรงเรือน...แอบขอบคุณสำหรับน้ำผักแคลแบบสดๆๆ ปั่นแสนอร่อย...และขอขอบพระคุณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้เป็นอย่างสูง...
::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีหญิง ได้ที่
WebSite : http://www.rachawadeeforgirl.go.th/
Facebook Page : https://www.facebook.com/Banrachawadeeying
Facebook : https://www.facebook.com/rachawadeeying/
Line : rachawadeeying

อ่านเพิ่มเติม