8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติะ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

  • 1. พระเจ้าหลานเธอ
  • 1.1. พระเจ้าหลานเธอ
  • 2. พระเจ้าหลานเธอ
  • 2.1. พระเจ้าหลานเธอ
  • 3. พระเจ้าหลานเธอ
  • 4. พระเจ้าหลานเธอ
  • 6. พระเจ้าหลานเธอ
  • 7. พระเจ้าหลานเธอ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัฒน์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบอาหารพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2562 ให้กับเด็กในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี ทั้งนี้นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี ร่วมรับผู้แทนพระองค์ในครั้งนี้ด้วย