การประชุมวิสามัญประจำปี 2561 และพิธีเปิดมูลนิธิฯ

  • เปิดมูลนิธิ 1
  • เปิดมูลนิธิ 2
  • เปิดมูลนิธิ 3
  • เปิดมูลนิธิ 4
  • เปิดมูลนิธิ 5
  • เปิดมูลนิธิ 6

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญประจำปี 2561 และพิธีเปิดมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี