งานวันครบรอบก่อตั้ง 21 ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

 • 1. ครบรอบ 21 ปี
 • 2. ครบรอบ 21 ปี
 • 3. ครบรอบ 21 ปี
 • 4. ครบรอบ 21 ปี
 • 4.1 ครบรอบ 21 ปี
 • 5. ครบรอบ 21 ปี
 • 6. ครบรอบ 21 ปี
 • 7. ครบรอบ 21 ปี
 • 7.1 ครบรอบ 21 ปี
 • 8. ครบรอบ 21 ปี
 • 9. ครบรอบ 21 ปี
 • 10. ครบรอบ 21 ปี

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 งานวันครบรอบก่อตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พิธีการประกอบด้วยช่วงเช้า 7.00 น พิธีอ่านดุอาอฺทางศาสนาอิสลาม จากคณะโต๊ะอิหม่าม มัสยิดดารุ้ลมุตตากีนเวลา 10.00 น. นายวัลลภ พลอยทับทิม อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย สมเด็จพระวันรัต นำพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศ วิหาร เจริญพระพุทธมนต์และสวดบังสุกุลให้แก่เด็กในความอุปการะ โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พม One Home จังหวัดนนทบุรี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมด้วย นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ