• timeline_20180821_152617
  • timeline_20180821_152635
  • timeline_20180821_152643
  • timeline_20180821_152701
  • timeline_20180821_152703

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00น. -16.00 น. นางวรรณอนงค์ ธนเกริกเกียรติ ครูสอนโยคะจิตอาสา นำเด็กจำนวน 15คน ฝึกสอนท่าโยคะแบบดั้งเดิมที่ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารปิโตรเลียมไทย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี