เศรษฐกิจพอเพียง

  • 02
  • 03
  • 04
  • 06
  • 11
  • 12
  • 18
  • 19
  • 20

ทำกิจกรรมบันทึกความดี 👍

วันนี้ (5 กพ. 64) 👧👩 บุคลากร และเด็กๆ ในอุปการะของ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี 👩‍👩‍👧 ร่วมกันทำกิจกรรมบันทึกความดี DEP Goodness MEMO...🙏🏼... ดูแลแปลงผักออร์แกนิค ในโครงการ Green House Farmer โดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนา เน้นทีมงาน ประสานเครือข่าย เน้นวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นแนวปฏิบัติแห่งความดีที่ทุกคนยึดถือร่วมกันต่อไป

:::::::::::::::::::::::::

#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง

:::::::::::::::::::::::::
WebSite : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Instragram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying