เลือกตั้งท้องถิ่น

  • 443824
  • 443834
  • 443838
  • 443854
  • 443862
  • 443870
  • 443876

เด็กๆ ไปเลือกตั้งท้องถิ่น

 
 
⏰วันนี้ (28 มี.ค.64) ทีมสหวิชาชีพ สคพ.บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี นำเด็กในความอุปการะเข้าเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด​ จังหวัดนนทบุรี

:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
Website : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Twitter : www.twitter.com/rachawadeeying
Instagram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying