งานวันคนพิการสากล ครั้งที่ ๕๒ /๒๕๖๓

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่งานอาชีวบำบัด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมแสดงบนเวที ออกบูธ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานวันคนพิการสากล ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall ๕ )กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "คนพิการ ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนพิการรวมทั้งหน่วยงานคนพิการและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่งานอาชีวบำบัด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมแสดงบนเวที ออกบูธ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานวันคนพิการสากล