“เคล” ราชินีแห่งผักใบเขียว

  • 01
  • 02
  • 03
  • Print
  • Print
  • Print

เก็บผักเคลมาปั่นกันดีกว่า !!!

จากผักสีเขียว กลายเป็นอาหารปั่นเพื่อน้องๆ ที่ติดเตียงใน สคพ.บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี

:::::::::::::::::::::::::

#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง

:::::::::::::::::::::::::
WebSite : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Instragram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying