อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

  • อุ่นไอรัก 1
  • อุ่นไอรัก 2
  • อุ่นไอรัก 3
  • อุ่นไอรัก 4
  • อุ่นไอรัก 5
  • อุ่นไอรัก 6
  • อุ่นไอรัก 7

วันที่ 25 ธันวาคม 2561
บ้านราชาวดีหญิง นำเด็กในความอุปการะ ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า