เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

  • 01
  • 02
  • 03

อบรมสายด่วน 1300

 
 
⏰วันนี้ (16 มี.ค. 64) บุคลากร สคพ.บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองอำนวยการ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในปฏิบัติงานสายด่วน 1300
:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
Website : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Twitter : www.twitter.com/rachawadeeying
Instagram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying