บุคลากรร่วมให้การต้อนรับ

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

อธิบดีกรมพกเยี่ยมบ้าน🌹

วันนี้ (2 ก.พ.64) เวลา 15.00 น.🎈🧑👩‍ บุคลากรบ้านราชาวดีหญิงร่วมให้การต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 🌹🌹นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ และคณะ เยี่ยมชมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี👍👍

#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง

:::::::::::::::::::::::::

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีหญิง ได้ที่
WebSite : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying