พก.รับมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้หน่วยงานพท.ปากเกร็ด

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี รับมอบแอลกอฮอล์ชนิดเจล สำหรับทำความสะอาดมือแก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิกาบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งนี้ จะเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีกำลังใจและมีอุปกรณ์ช่วยป้องกันให้ผู้ใช้บริการห่างไกลจากไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกรมสรรพสามิตร ที่ให้การสนับสนุนและได้ร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยมีประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมด้วย