สวดมนต์รับปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี 2562

  • 1. สวดมนต์ข้ามปี
  • 2. สวดมนต์ข้ามปี
  • 3. สวดมนต์ข้ามปี
  • 4. สวดมนต์ข้ามปี
  • 5. สวดมนต์ข้ามปี
  • 6. สวดมนต์ข้ามปี
  • 7. สวดมนต์ข้ามปี
  • 8. สวดมนต์ข้ามปี

นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวันนทบุรี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะ ร่วมสวดมนต์รับปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี