ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเลี้ยงอาหารว่างและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

  • P1012562
  • P1012583
  • P1012592
  • P1012598
  • P1012603
  • P1012638

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเลี้ยงอาหารว่างและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี