วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2564

 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันนี้ (8 ม.ค. 64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ ม.ล.ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่เด็กๆในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ยังความปลื้มปิติ แก่ผู้รับการคุ้มครองในความอุปการะ ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง