วันเด็กแห่งชาติ กับบริษัทอยุธยาอลิอันซ์

  • กิจกรรมวันเด็ก บ.อยุธยาอลิอันซ์ 1
  • กิจกรรมวันเด็ก บ.อยุธยาอลิอันซ์ 2
  • กิจกรรมวันเด็ก บ.อยุธยาอลิอันซ์ 3
  • กิจกรรมวันเด็ก บ.อยุธยาอลิอันซ์ 4
  • กิจกรรมวันเด็ก บ.อยุธยาอลิอันซ์ 5

วันที่ 18 มกราคา 2563
เจ้าหน้าที่นำเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับบริษัทอลิอันซ์อยุธยา
ณ สถานแรกรับบ้านเด็กชายบ้านปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)