วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน

  • 2563_06_01_พระราชินี กิจกรรมที่ 2_0.0.1

นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 2563