วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65

  • 56023
  • 56024
  • 56025
  • 56026
  • 56027

บุคลากรบ้านราชาวดีหญิงนำหนังสือที่ได้รับจากโครงการ "อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน" มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จากอาคารเรียนรู้ไปให้เด็กที่เรือนนอนอ่าน